Site language setup

Inovativnost

Domel je inovativno podjetje, ki več kot tretjino (38 %) prometa doseže s prodajo izdelkov, novejših od treh let. Strategija rasti s trajnostnimi inovativnimi rešitvami je podprta z znanjem in izkušnjami zaposlenih ter tudi s tesnimi povezavami z univerzami in znanstvenimi ustanovami.