Sklic 15.skupščine delniške družbe Domel Holding

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena statuta družbe Domel Holding, d.d. uprava družbe sklicuje 15. skupščino delniške družbe Domel Holding, d.d.

sklic_15._skupscine_delniske_druzbe_Domel_Holding.docx