Site language setup

Akustika

V splošnem za vse elektromotorje in specialne aplikacije velja, da se izvedbe z nižjim nivojem hrupa lažje prodajajo. Hrup merimo v t. i. gluhi sobi in pri tem uporabljamo specializirano opremo. Vzorce merimo in jih potem optimiziramo. S posebnimi programskimi orodji analiziramo izvore hrupa in jih zmanjšujemo oz. odpravljamo.