Site language setup

Prototipi

Pri razvoju izdelkov je treba nujno imeti visokokakovostno izdelavo prototipov. Tako teoretično preračunani izdelki »oživijo« in jih lahko testiramo. V Domelu deluje specializirana delavnica za hitro izdelavo prototipov, v kateri izkušeni ljudje z uporabo strojev skrbijo za izdelavo reprezentativnih prototipov.

Letno izvedemo preko 800 vzorčenj, kar pomeni izdelava in testiranje okoli 7000 prototipnih motorjev.

.