Kontakt

DOMEL, d.o.o
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija

Tel: 04 51 17 100
Fax: 04 51 17 106
E-mail: info@domel.com

Zaposlitev
Tel.: 04 511 71 44
04 511 71 45
04 511 71 46
E-mail: prosnje@domel.com

Marketing
ga. Romana Lotrič
Tel.: 04 511 71 95
E-mail: romana.lotric@domel.com

Kontakti po skupinah izdelkov

Vakumski električni motorji
ga. Mira Kokalj
mira.kokalj@domel.com
04 51 17 199

EC Puhala / EC vakumski motorji / Meglilnik
g. Jaka Mohorič jaka.mohoric@domel.com
04 51 17 223

Laboratorijska oprema
g. Boštjan Demšar
bostjan.demsar@domel.com
04 511 75 10

EC motorji (vrtna oprema, e-kolesa)
ga. Petra Lotrič petra.lotric@domel.com
04 511 71 94

Motorji za avtomobilsko industrijo
g. Jaka Kavčič
jaka.kavcic@domel.com
04 51 17 200

EC motorji (pralni stroji)
ga. Teja Bertoncelj
teja.bertoncelj@domel.com
04 511 72 01

Komponente in orodja
g. Marko Cenčič
marko.cencic@domel.com
04 51 18 841

EC motorji in krmilja (HVAC)
ga. Karmen Nastran
karmen.nastran@domel.com
04 51 17 590

Kolektorski motorji, Motorji s trajnimi magneti
g. Roman Prezelj
roman.prezelj@domel.com
04 511 71 98

Servis laboratorijske opreme Tehtnica
g. Matej Urlep, servis@tehtnica.si
04 51 17 554

Ostalo

Zastopstva in prodaja
g. Brane Cenčič
brane.cencic@domel.com
04 51 18 837

Dobavitelji
ga. Tanja Kramar
tanja.kramar@domel.com
04 51 17 163

Kadri
ga. Romana Vodenik Markelj
romana.vodenikmarkelj@domel.com
04 51 17 141