Kontakt

Pomembne informacije za prevoznike

Vsi prevozniki, ki ste namenjeni na naše lokacije Trata, Gorenja vas – Reteče in Otoki, vam sporočamo, da uporabite glavno cesto preko Škofje Loke.

Iz smeri Jesenic:mapa-jesenice

Iz smeri Ljubljana:mapa-ljubljana

DOMEL, d.o.o
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija

Tel: 04 51 17 100
Fax: 04 51 17 106
E-mail: info@domel.com

Zaposlitev

ga. Romana Vodenik Markelj

Tel.: 04 51 17 141

E-mail: Romana.VodenikMarkelj@domel.com 

Marketing

ga. Romana Lotrič

Tel.: 04 51 17 195

E-mail: romana.lotric@domel.com

Kontakti po skupinah izdelkov

Vakumski električni motorji
ga. Mira Kokalj
mira.kokalj@domel.com
04 51 17 199

EC Puhala / EC vakumski motorji / Meglilnik
g. Jaka Mohorič
jaka.mohoric@domel.com
04 51 17 223

Laboratorijska oprema
g. Primož Habjan
primoz.habjan@domel.com
04 51 17 510

EC motorji (vrtna oprema, e-kolesa)
ga. Petra Lotrič
petra.lotric@domel.com
04 51 17 194

Motorji za avtomobilsko industrijo
g. Matija Šturm
matija.sturm@domel.com
04 51 17 197

EC motorji (pralni stroji)
ga. Teja Bertoncelj
teja.bertoncelj@domel.com
04 51 17 201

Komponente in orodja
g. Marko Cenčič
marko.cencic@domel.com
04 51 18 841

EC motorji in krmilja (HVAC)
ga. Irena Bertoncelj 
irena.bertoncelj@domel.com
04 51 17 196
ali
g. Aleš Levanič
ales.levanic@domel.com
04 51 17 209

Kolektorski motorji, Motorji s trajnimi magneti
g. Roman Prezelj
roman.prezelj@domel.com
04 51 17 198

Servis laboratorijske opreme Tehtnica
g. Matej Urlep, matej.urlep@domel.com
04 51 17 554

Ostalo

Zastopstva in prodaja
g. Lojze Jemec
lojze.jemec@domel.com
04 51 17 456

Dobavitelji
ga. Tanja Kramar
tanja.kramar@domel.com
04 51 17 163

Kadri
ga. Romana Vodenik Markelj
romana.vodenikmarkelj@domel.com
04 51 17 141