Spletni portal za spremljanje energetske učinkovitosti - SPEU

Domel je skupaj s konzorcijskima partnerjema INEA d.o.o. in XLAB d.o.o pridobil nepovratna sredstva za izvedbo projekta Spletni portal za spremljanje energetske učinkovitosti.

Sredstva so bila pridobljena v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 - 2014, katerega je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Spletni portal za spremljanje energetske učinkovitosti je storitev v oblaku, ki je namenjena sektorju industrijskih in poslovnih uporabnikov za spremljanje učinkovite rabe različnih energentov. Glavni namen aplikacije je kvalitetna analiza rabe energije uporabnikov aplikacije po različnih kriterijih energetske učinkovitosti, ki so bodisi standardizirani bodisi v splošni rabi ali pa jih orodje določa samo s pomočjo statističnih metod povprečnih vrednosti uporabnikov samih.

Celoten projekt, ki bo predvidoma zaključen do junija 2014, je ocenjen na 477.000,00 EUR, pri čemer je vrednost sofinanciranja 250.000,00 EUR.