Domel Suzhou raste

Poslovanje kitajskega podjetja v Suzhouju je že avgusta preseglo lansko proizvodnjo pol milijona sesalnih enot tipa 440 Domus.

Zelo pozitivni so glede na razmeroma stabilen obseg proizvodnje obeti za prihodnje mesece - ob podobnem trendu bi morali imeti ne tem programu dovolj dela vse do konca leta. V spomladanskih mesecih smo na Kitajskem izdelali še 220.000 puhal iz nove družine tipa 459. Zaradi sezonskega značaja izdleka, v katerega je vgrajeno novo puhalo, pričakujemo ponovno rast naročil za puhalo 459 ob koncu leta.

Letošnji avgust je za Suzhou predstavljal še en pomembne mejnik, saj je skupna proizvodnja dosegla kar tri milijone sesalnih enot.

Domel Suzhou