S partnerji do prve polnilnice vodika v Sloveniji

Domel je v sodelovanju s partnerji, na čelu z družbo Petrol in Centrom odličnosti nizkoogljične tehnologije, odprl v začetku septembra v Lescah prvo polnilno postajo s stisnjenim vodikom v Sloveniji in 53. v Evropi.

Polnilnica z vodikom, ki predstavlja zaradi čistosti in dostopnosti enega izmed najpomembnejših energentov bližnje prihodnosti, predstavlja v največji meri testni poligon za nadaljnji razvoj vodikovega pogona. Vozil s pogonom na gorivne celice ali na z vodik predelanimi motorji z notranjim izgorevanjem je namreč zelo malo. Drži pa, da nameravajo največji avtomobilski proizvajalci predstaviti v prihodnjih dveh letih kar nekaj serijskih modelov s tovrstnim pogonom. Odprtje polnilnice predsatavlja hkrati pogoj, da lahko v Sloveniji registriramo avtomobil na vodik, saj zakonodaja ne dopušča registracije vozil brez zagotovljene oskrbe z energentom. Dodati velja, da rabimo za elektrolizno pridobitev kilograma vodika, s katerim prevozi osebno vozilo približno sto kilometrov, osem kilogramov vode in 162 megadžulov energije. Učinkovitost vozila z gorivnimi celicami pa je z današnjega zornega kota vsaj enkrat učinkovitejša od tiste s klasičnim motorjem. Eno izmed pomembnejših vprašanj, ki se ob tem porajajo, predstavlja še tržna cena vodika, pri kateri naj bi odigrala v prihodnosti ključno vlogo svetovna politika.

polnilnica