Domel prejel certifikat ISO 13485 za medicinske pripomočke

Domel je registriran pri Ministrstvu za zdravje RS: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) kot izdelovalec medicinskih pripomočkov.

V decembru 2013 smo na osnovi uspešne presoje s strani certifikacijske hiše SIQ pridobili certifikat ISO 13485 za sistem vodenja kakovosti na področju razvoja, proizvodnje, prodaje in servisiranja univerzalnih laboratorijskih centrifug in stresaknikov. S tem dokazujemo našim kupcem in drugim partnerjem, da imamo vzpostavljen in vzdrževn sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve ISO 9001, ter je nadgrajen z zahtevami standarda ISO 13485 za medicinske pripomočke. Tako zagotavljamo najvišjo kakovost in učinkovitost naših izdelkov z obvladovanjem tvegaj in sledljivo komunikacijo.

ISO_13485_cert_sl.pdf