Integracija vodikovih sistemov

Domel Energija je na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila nepovratna sredstva za izvedbo programa Integracije vodikovih sistemov v višini dobrih 169.000 EUR.

Cilj programa je razvoj raziskovalne skupine z namenom pridobitve kompetenc na področju razvoja in uporabe vodikovih sistemov. Nova skupina bo ciljno raziskovala posamezne komponenete vodikovega sistema, svoje aktivnosti pa bo usmerila tudi v razvoj novega vodikovega sistema, ki bo prilagojen posamezni aplikaciji.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socilnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij, Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013.

ESS-SI