Domel prejel certifikat bonitetne odličnosti AA

Domel je prejemnik certifikata bonitetne odličnosti in tako spada med 1,9 odstotka pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v višji razred AA.

V letu 2014 je v Sloveniji izmed 169.000 registriranih podjetij bonitetno odličnost AA doseglo 3.725 podjetij. V naši dejavnosti je registriranih 77 podjetij, od tega le 4 dosegajo standarde bonitetne odličnosti AA.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto. Bonitetna ocena odličnosti je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev in meril ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugimi so sestavni del ocene tudi plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost ter drugi kriteriji in merila tveganosti poslovanja s podjetjem.