Nov certifikat ISO 14001

ISO 14001 je mednarodni standard, ki je učinkovito orodje za ravnanje z okoljem in trajnostni razvoj organizacij. Domel je prvi certifikat ISO 14001 prejel pred dvanajstimi leti.

V tem času smo naredili veliko korakov k prijaznejšim izdelkom in tehnologijam ter bistveno zmanjšali emisije ter količino komunalnih in nevarnih odpadkov.

15. in 16. junija letos so presojevalci iz presojevalske hiše Bureau Veritas med ponovno certifikacijsko presojo po standardu ISO 14001 preverili primernost in skladnost našega sistema ravnanja z okoljem. Presojo smo uspešno zaključili in s tem prejeli nov certifikat ISO 14001.

ISO_14001.PDF