Srečanje ob odhodu v pokoj

V začetku maja smo v podjetju pripravili srečanje z zaposlenimi, ki so v preteklem letu zaključili svoje delovne kariere.

Predsednica uprave dr. Jožica Rejec se jim je zahvalila za njihovo dosedanje delo, vložen trud ter izkazano pripadnost pri razvoju in rasti našega podjetja v preteklem obdobju. Vsem sveže upokojenim sodelavcem pa želimo, da jih presežki spremljajo tudi v tretjem življenjskem obdobju.


upokojenci