Usposabljanje tretje generacije Six Sigma Green Belt

Six Sigma je metodologija za reševanje kompleksnih problemov v procesih, ki jo v Domelu uporabljamo že več kot 6 let. Oktobra smo pričeli z usposabljanjem nove skupine za pridobitev Green Belt certifikata.

Šolanje pod vodstvom trenerja Mateja Hohnjeca poteka 10 dni, glavni cilj pa je uspešno zaključiti projekt izboljšave. Skupina štirinajstih sodelavcev iz oddelkov razvoja, tehnologije, kakovosti in splošnega področja dela na sedmih projektih, zraven pa intenzivno spoznava statistična in ostala orodja ter obdeluje in analizira podatke s pomočjo programa Minitab.

six sigma