Letno srečanje vodij skupine Domel

Poleg rednih mesečnih sestankov direktorice z vodji smo v letošnjem letu prvič izvedli tudi ″Letno srečanje vodij skupine Domel″. Srečanje je potekalo 15. 11. 2016 v kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Na srečanju je preko 60 vodij skupine Domel razpravljalo o planu za leto 2017 ter iskalo odgovore glede morebitnih dodatnih priložnosti za preseganje plana in na drugi strani tudi o morebitnih ovirah, nevarnostih za nedoseganje le-tega. Prav tako je bilo predstavljeno SDI-orodje, ki ga bomo v prihodnjem letu v Domelu začeli uvajati in nam lahko pomaga do uspešnejšega poslovanja, in sicer z izgradnjo še boljših odnosov in z učinkovitejšim obvladovanjem konfliktov.

Celotno srečanje in delavnice so potekale v delovnem in ustvarjalnem vzdušju, za kar je s svojim vodenjem dogodka in moderiranjem delavnic poskrbela ga. Anja Križnik Tomažin.

letno srečanje vodij