Napredni elektronsko komutirani pogon za inteligentni pralni stroj

Domel, d.o.o. je skupaj s podjetjem Gorenje d.d. pridobil sofinanciranje projekta z nazivom: Napredni elektronsko komutirani pogon za inteligentni pralni stroj. Projekt je sofinanciran v višini 500.000 EUR.

Namen operacije je razvoj novih proizvodov in procesov na prednostnem področjih Slovenske strategije pametne specializacije S4 - prednostno področje Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. Gre za vzpostavitev dolgoročnega razvojnega sodelovanja obeh podjetij, katerega cilj je prodor na nove trge in višje cenovne segmente ter dvig dodane vrednosti.

Rezultat operacije bo razvita družina elektronsko komutiranih elektromotorjev za pralne stroje s pripadajočo tehnologijo izdelave ter nova generacija pralnih strojev z inovativnimi funkcijami za pametne pralne stroje.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si