Vse Domelove lokacije so pokrite z AED-avtomatskim eksternim defibrilatorjem

V prvem tednu meseca aprila smo v Domelu postali bogatejši za nov življenjsko pomemben pripomoček – avtomatski defibrilator na vsaki od naših 4 lokacij.

Odločitev vodstva je bila, da vse enote opremimo z enakim defibrilatorjem, tistega, ki nam je na Otokih služil do sedaj, pa smo donirali PGD Davča. Njihovi ekipi prvih posredovalcev želimo, da ga ne bodo prevečkrat uporabili!

V mesecu aprilu so potekala tudi usposabljanja za uporabo AED. Defibrilatorji bodo na svoja mesta nameščeni po opravljenih usposabljanjih. Več o samem defibrilatorju, njegovem namenu in uporabi bomo pisali v julijski številki Mozaika.
defibrilator