Okoljsko poročilo za leto 2016

Skrb za okolju prijazno delovanje gojimo že desetletja, še posebno pozornost pa posvečamo varstvu okolja.

V aprilu smo pripravili okoljsko poročilo za leto 2016, v katerem smo zajeli vse večje porabnike  električne in toplotne energije, vode ter odpadke. Z veseljem vam predstavljamo rezultate in trende ravnanja z okoljem v letu 2016, ki so zelo spodbudni.

Poročilo je objavljeno na naši spletni strani http://www.domel.com/sl/podjetje/druzbena-odgovornost.

okoljsko 2016