Kaljenje in ogled proizvodnje OŠ Železniki

Učenci Osnovne šole Železniki so si v okviru izbirnega predmeta Kovine in Elektrotehnika ogledali našo proizvodnjo in kaljenje, kjer so dokončali točkalo.