Podelitev Domelovih priznanj 2018

Štirinajstič zapored je bila v Domelu podelitev priznanj in nagrad s področja splošne inovativnosti, procesov stalnih izboljšav, vrednot in razvojnih projektov. Že uvodni nagovor direktorja področja kakovosti Mirota Šmid je nakazal, da je bila letošnja podelitev prepletena s poudarjanjem KAKOVOSTI.

Iz splošne inovativne dejavnosti za leto 2017 je bilo na osnovi 689 registriranih predlogov podeljeno:

- 6 bronastih priznanj za inovativnost,
- 8 srebrnih priznanj za inovativnost,
- zlato priznanje za inovativnost,
- priznanje za največje število vpisanih predlogov in
- priznanje za podporo inovativnosti.

Prejemniki bronastih priznanj so:
Luki Špilak, Matej Bevk, Franc Prezelj, Janez Luznar, Simon Mijatovič in Denis Ovniček.

Prejemniki srebrnih priznanj so: Lidija Šolar, Andreja Potočnik, Matjaž Šturm, Ljubica Pokleka, Marko Podobnik, Mitja Lotrič, Mirko Gaser in Jernej Tomažin.

Zlati nagrajenec za leto 2017 je JANEZ ZADRAVEC. Janez je v svoji delovni karieri nabiral izkušnje na različnih delovnih mestih. Leta 2010 je iz mojstra v montaži prišel v področje kakovosti, najprej kot prevzemni kontrolor, v letu 2017 pa je postal pomočnik vodje oddelka kakovosti na področju montaže sesalnih enot. Vsa leta je zelo aktiven uporabnik spletne strani SORA, kar se kaže na seznamu registriranih predlogov in v preteklosti že prejetih priznanj. V letu 2013 je bil prejemnik bronastega priznanja, leta 2015 srebrnega. Lahko ga imenujemo kar inovator kakovosti, kajti eno je opravljati delo t.i. »kontrole kakovosti« samo na izdelkih, kar običajno pomeni samo štetje mrtvih in ne prinaša bistvene dodane vrednosti. Popolnoma nekaj drugega je iskanje priložnosti za izboljšave izdelkov in procesov, ki imajo v končni fazi vpliv na izhodno kakovost.

Domelove vrednote s poudarkom na sodelovanju so letos izpostavile Pintar Izidorja iz oddelka nadzora kakovosti pri montaži sesalnih enot in Ireno Lotrič iz finančno računovodskega področja.

TPM priznanje je prejela skupina z nazivom Rotorska 482 pod vodstvom Klobovs Matjaža. V skupini sodelujejo še Uroš Leban, Urban Debeljak, Sejfo Mušić, Veselka Radanović, Armin Tralješič, Zajim Omić, Jasmina Kamenčić, Ivan Blatnjak, Bujar Mehani, Bernardka Eržen, Marko Krančan, Denis Ovniček, Marko Kos in Štefan Jenko.

Nagrajen je bil razvojni tim, za projekt Razvoj izoliranega statorja in obroča za novega kupca. Ekipo pod vodstvom projektnega vodje Jureta Brovča sestavljajo še Blaž Bečan (kakovost), Klemen Eržen (tehnologija), Kristjan Martič (tehnologija), Miha Urh (konstrukcija) in Janez Frelih (konstrukcija).

Ob tej priliki smo gostili prof. dr. Marka Jakliča, rednega profesorja za področje poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteta v Ljubljani. Inovativnost je ena od njegovih specialnosti in v njegovem sproščenem slogu je nagovoril tudi letošnje nagrajence pohvalil ter jim čestital za trud in pogum ob izpostavljanju.
Kot zdaj že nekaj let zapovrstjo, so nam tudi letos program popestrili učenci OŠ Železniki pod vodstvom gospe Marjete Naglič, dogodek je vodila Tadeja Bergant.