Okoljsko poročilo za leto 2017

Z načeli trajnostnega razvoja skrbimo za čisto, urejeno in zdravo okolje.

Pripravili smo okoljsko poročilo, v katerem predstavljamo rezultate in trende ravnanja z okoljem leta 2017.

Okoljsko_porocilo_za_leto_2017.pdf