Organizacijske spremembe

S 01. 01. 2019 je bil izveden prenos tehničnih služb iz Domel Holdinga, d.d. na Domel, d.o.o. predvsem zaradi enostavnejšega obračuna in boljše preglednosti poslovanja.

Tako sta ponovno področji Razvoja in Raziskav ter Kakovosti z vsemi zaposlenimi organizacijsko umeščeni na podjetju Domel, d.o.o., kjer še naprej skrbita za rast ključnih kompetenc, razvoj novih izdelkov, zagotavljanje kakovosti in strokovno podporo proizvodnim procesom.
Z 10. 01. 2019 se je upokojil direktor Domela, d.o.o. Zvone Torkar, ki ga je z vpisom v sodni register dne 11. 1. 2019 nadomestil Matjaž Čemažar.