Svečana listina Univerze v Mariboru

V ponedeljek, 28. 01. 2019, je Domel prejel Svečano listino za izvrstno sodelovanje s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

S fakulteto v Domelu sodelujemo že vrsto let, tako preko strokovnih projektov kakor tudi preko izobraževalnega procesa, saj je veliko naših sodelavcev nadgradilo svoje znanje in organizacijske veščine prav na Fakulteti za organizacijo v Kranju. Za uspešno sodelovanje s fakulteto se v Domelu zahvaljujemo in se priporočamo za nadaljnje sodelovanje. 

svečana listina