Domel aktivno sodeloval na Konferenci najboljše prakse 2019

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) ter soorganizatorja Grozd Pametne tovarne (gPT) in Strokovno društvo za operativno odličnost ( SDOO) so 1. in 2. oktobra na Gospodarski zbornici Slovenije organizirali konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE

Konferenca je udeležence soočila z razmišljanji in primeri s prakse, zakaj je potrebno pospešiti digitalno preobrazbo v industrijskih podjetjih in kako s sistematičnim nadgrajevanjem avtomatiziranega proizvodnega ekosistema v avtonomen in inteligenten ekosistem zmanjšati stroške v procesih in zvišati vrednost proizvodom.

Poleg ostalih slovenskih podjetij, kot so Talum, Kolektor, Hidria je na konferenci aktivno sodeloval tudi Domel.

Direktor logistike, dr. Matjaž Roblek je predstavil Domelove izkušnje s predavanjem Digitalna optimizacija oskrbe proizvodnje v funkciji zagotavljanja vitkosti. Vodja razvoja logistike Rado Lenkič pa je sovodil delavnico vizualizacije, analize in oblikovanja ukrepov za kakovostno proizvodno logistiko po metodi VSM (Value Stream Mapping).

Vir:

https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najbolj%C5%A1e-prakse-2019