Trajnostno poročilo za leto 2019

Z veseljem vam predstavljamo trajnostno poročilo skupine Domel za leto 2019, ki obsega rezultate našega prizadevanja pri uresničevanju poslanstva z načeli trajnostnega razvoja.

Poročilo daje vpogled v pomembne vidike poslovnega, družbenega in okoljskega delovanja skupine Domel.

Trajnostno poročilo 2019

http://www.domel.com/sl/podjetje/druzbena-odgovornost