STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (m/ž)

Datum objave: 12. 08. 2022 | Velja do: 30. 09. 2022

Uspeh na globalnih trgih ter usmerjanje v nove ekološko ozaveščene programe odpira nove priložnosti in dodatne potrebe po novih kadrih, zato iščemo kandidate za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (m/ž),

Opis del in nalog:

 • Zagotavljanje varnih delovnih postopkov in delovnih pogojev, izvajanje periodičnih pregledov strojev in naprav, izvajanje usposabljanj delavcev za varno delo, izdajanje navodil za varno delo, skrb za varnost delovnih sredstev,
 • Organiziranje preventivnih zdravstvenih pregledov, sodelovanje z medicino dela, priprava planov za periodične zdravniške preglede,
 • Obravnava nezgod pri delu, spremljanje stanja, odkrivanje vzrokov in priprava poročil s predlogi aktivnosti za izboljšanje,
 • Vzdrževanje sistema zaščitnih sredstev,
 • Sodelovanje in izdelava strokovnih podlag za oceno tveganja, izdelava revizij požarnih dokumentacij,
 • Organiziranje oz. izvajanje obdobnih meritev mikroklime, kemijskih škodljivosti, hrupa, osvetljenosti,
 • Naloge s področij varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja in varstva pred požari - notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov, prepoznavanje okoljskih vidikov, priprava okoljskih programov, priprava predlogov organizacijskih predpisov, spremljanje zakonodaje z omenjenih področij, priprava letnih in periodičnih poročil,
 • Sodelovanje z inšpekcijskimi službami in drugimi organizacijami
 • Naloge s področja gospodarske službe - vzdrževanje objektov ter skrb za urejeno okolico in čistočo, organizacija receptorske službe, nadzor nad zbiranjem, skladiščenjem in oddajo odpadkov;

 

Zahteve:

 • Visoka ali univerzitetna izobrazba – diplomirani varnostni inženir, diplomirani inženir tehniške varnosti, magister tehniške varnosti, varstva okolja ali druga enakovredna izobrazba,
 • Najmanj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj,
 • Znanje računalništva, znanje tujega jezika (angleščina),
 • Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu in strokovni izpiti iz požarnega varstva,
 • Zaželen opravljen andragoški tečaj in znanje ACAD-a,
 • Sposobnost timskega dela, dela na projektih,
 • Komunikativnost, samoiniciativnost, natančnost in inovativnost;

 

Nudimo vam:

 • zaposlitev za polni delovni čas in dolgoročno sodelovanje,
 • fleksibilni delovnik, možnost dela od doma,
 • zaposlitev v domačem podjetju z odlično strategijo,
 • delo v podjetju, ki ceni vrednote in spoštuje sočloveka,
 • samostojnost pri delu ter sodelovanje v strokovni ekipi,
 • možnost izobraževanja in pridobivanja novega znanja,
 • dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,
 • možnost koriščenja počitniških kapacitet,
 • subvencioniran nakup kart za smučanje, fitnes, skupinske vadbe in masaže,
 • parkirišče pred podjetjem.

 

Kandidate/tke vabimo, da prijave oddajo do 21. 8. 2022 na spletni strani https://app.domel.com/prijave  

Prijavi se