VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V KADROVSKEM ODDELKU (m/ž)

Datum objave: 17. 05. 2024 | Velja do: 09. 06. 2024 Oglas je potekel

Na področju kadrovskega oddelka, ki se nahaja na sedežu podjetja Otoki 21, 4228 Železniki iščemo kandidata za prosto razpisano delovno mesto.

Vaše delo bo obsegalo:

 • izvajanje zahtevnejših nalog na področju iskanja in selekcije kadrov (psihometrična testiranja, aktivno iskanje, proaktivni pristop k iskanju kadrov na podlagi potrjenega plana, zaposlovanje tujcev,...),
 • izvajanje zahtevnejših nalog na področju onboardinga, mentorstva, pripravništva in štipendiranja,
 • poznavanje zakonodaje, strokovne literature in razvoja stroke (Zakon o delovnih razmerjih, GDPR, branžna kolektivna pogodba, …) priprava povzetkov in informacij za sodelavce,
 • izvajanje zahtevnejših nalog na področju kadrovskih ukrepov (urejanje zahtevnejših primerov, priprava nove dokumentacije, samostojno vodenje zahtevnejših postopkov),
 • proaktivna priprava, usmerjanje in izvedba aktivnostih na področju kadrovskega marketinga, proaktivni predlogi na področju ugleda delodajalca in organizacija raznih dogodkov, srečanj in prireditev,
 • izdelava planov (kadrov, upokojevanja, izobraževanja, štipendiranja …), spremljanje izvedbe in predlaganja ukrepov, priprava novih aktivnosti in sodelovanje z vajenci, dijaki, študenti in izobraževalnimi ustanovami,
 • izdelavo analiz in poročil ter vodenje evidenc na kadrovskem področju in obdelavo osebnih podatkov, pripravo sprememb in dopolnitev skladno z novostmi in spremembami,
 • proaktivno izvajanje zahtevnejših nalog na področju razvoja kadrov (organizacija izobraževanj, opravljanje nalog povezanih s šolanjem ob delu, priprava in uskladitev pravne podlage za izvedbo,...),
 • izvajanje zahtevnejših nalog povezanih s sistemom letnih razgovorov (analiza ukrepov, priprava predlogov za nadaljnje ukrepe, priprava programa razvoja/kariere),
 • pravočasen prenos informacij na sodelavce, pravočasno in natančno poročanje nadrejenim, sodelovanje in vodenje internih in eksternih projektnih timov,
 • vnašanje, kontrolo in obdelavo podatkov, pripravo sprememb in dopolnitev skladno z novostmi in spremembami,
 • izdelovanje, ažuriranje in arhiviranje dokumentacije na kadrovskem področju, priprava sprememb in dopolnitev skladno z novostmi in spremembami,
 • identificiranje pomanjkljivosti in predlaganje ter uvajanje izboljšav.


Za uspešno delo boste potrebovali:

 • VII. stopnjo izobrazbe kadrovske, ekonomske ali druge ustrezne smeri izobrazbe,
 • 3 leta primerljivih delovnih izkušenj,
 • odlično poznavanje delovnopravne zakonodaje,
 • znanje SAP (kadrovski modul),
 • napredno znanje MS Office (Word, Excel), splošna računalniška pismenost,
 • aktivno znanje angleškega jezika.


Dodatna znanja, ki vam bodo pomagala pri opravljanju dela:

 • predhodne izkušnje na področju iskanja in selekcije ter postopkov zaposlovanja,
 • izkušnje z zaposlovanjem tujcev,
 • poznavanje HR trendov.


Nudimo vam:

 • zaposlitev za polni delovni čas in dolgoročno sodelovanje,
 • fleksibilen delovni čas, možnost dela od doma,
 • maksimalno izplačilo stroškov prevoza na delo,
 • nadpovprečno izplačilo regresa,
 • možnost internih napredovanj v podjetju,
 • zaposlitev v domačem podjetju z odlično strategijo,
 • delo v podjetju, ki ceni vrednote in spoštuje sočloveka,
 • samostojnost pri delu ter sodelovanje v strokovni ekipi,
 • možnost izobraževanja in pridobivanja novega znanja,
 • dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,
 • možnost koriščenja počitniških kapacitet,
 • subvencioniran nakup kart za smučanje, fitnes, skupinske vadbe in masaže.


Zainteresirane vabimo, da nam do 09.06.2024 oddajo prijavo z življenjepisom na spletni strani https://app.domel.com/prijave, lahko pa tudi skenirajo QR kodo.

Prijavi se