VODJA KADROVSKEGA ODDELKA (m/ž)

Datum objave: 14. 02. 2024 | Velja do: 05. 03. 2024 Oglas je potekel

V kadrovskem oddelku, ki se nahaja na sedežu podjetja na naslovu Otoki 21, 4228 Železniki, iščemo kandidata za prosto delovno mesto.

Vaše delo bo obsegalo:

 • vodenje, planiranje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela v kadrovskem oddelku na višjem hierarhičnem nivoju skladno s poslovnim načrtom in strategijo družbe,
 • upravljanje s človeškimi viri,
 • načrtovanje in izvajanje strategije razvoja kadrovskega oddelka na višjem hierarhičnem nivoju,
 • izvajanje najzahtevnejših nalog na področju iskanja in selekcije kadrov, sistema letnih razgovorov, mentorstva, pripravništva, štipendiranja, razvoja kadrov, sociale in zdravja ter kadrovskega marketinga,
 • izdelava planov, spremljanje izvedbe, predlaganje in izvedba ukrepov,
 • vodenje najzahtevnejših postopkov iz delovnih razmerij ter vodenje in aktivno sodelovanje v projektih in delovnih skupinah,
 • strokovno svetovanje in podpora aktivnostim družbe na področju delovnega prava,
 • uvajanje izboljšav, načrtovanje in optimizacija kadrovskih procesov ter pomoč pri optimizaciji procesov drugih področij,
 • motiviranje in razvijanje sodelavcev, iskanje in izbira ustreznih novih sodelavcev,
 • notranje in zunanje predstavljanje družbe na kadrovskem področju,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami,
 • vzdrževanje organizacijskih predpisov s kadrovskega področja,
 • sodelovanje in vodenje internih in eksternih projektnih timov,
 • pravočasen prenos informacij na sodelavce, pravočasno in natančno poročanje nadrejenim,
 • poznavanje zakonodaje, strokovne literature in razvoja stroke (Zakon o delovnih razmerjih, GDPR, branžna kolektivna pogodba, …) priprava povzetkov in informacij za sodelavce,
 • izdelovanje zahtevnejših analiz in poročil na svojem delovnem področju, izvedba internih in zunanjih presoj,
 • izvajanje nalog s področja mentorstva, pripravništva in usposabljanja ,
 • tesno sodelovanje z vodstvom podjetja in zaposlenimi z vseh podjetij in proizvodnjo.

 

Za uspešno delo boste potrebovali:

 • VII. stopnja izobrazbe,
 • 4 leta delovnih izkušenj iz področja dela,
 • znanje in kompetence za vodenje oddelka in sodelavcev ter sprejemanje odločitev
 • odlično poznavanje delovnopravne zakonodaje, sistemov ter procesov upravljanja s človeškimi viri,
 • sprejemanje strokovnih odločitev,
 • kvalitetna in pravočasna izvedba nalog,
 • znanje angleškega jezika,
 • odlično poznavanje MS Office,
 • samostojnost, vztrajnost, objektivnost, zanesljivost,
 • dobro sposobnost komuniciranja, proaktivnost in odzivnost,
 • spremljanje sodobnih HR trendov.

 

Dodatna znanja, ki vam bodo pomagala pri opravljanju dela:

 • poznavanje orodja SAP,
 • psihološko profiliranje,
 • vodstvene izkušnje.

 

Nudimo vam:

 • zaposlitev za polni delovni čas in dolgoročno sodelovanje,
 • fleksibilni delovni čas, možnost dela od doma
 • zaposlitev v domačem podjetju z odlično strategijo,
 • delo v podjetju, ki ceni vrednote in spoštuje sočloveka,
 • samostojnost pri delu ter sodelovanje v strokovni ekipi,
 • možnost izobraževanja in pridobivanja novega znanja,
 • dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,
 • možnost koriščenja počitniških kapacitet,
 • subvencioniran nakup kart za smučanje, fitnes, skupinske vadbe in masaže,
 • parkirišče pred podjetjem.

 

Zainteresirane vabimo, da nam do 05. 03. 2024 oddajo prijavo z življenjepisom na spletni strani https://app.domel.com/prijave, lahko pa tudi skenirajo QR kodo.

Prijavi se