Site language setup

Mejniki

Mejniki podjetja Domel

1946 Podjetje Domel je zraslo iz kovinarske zadruge Niko, ki jo je ustanovilo šestnajst domačinov iz Železnikov 27. aprila 1946. Zadruga je dobila ime po prvem zadružniku in pobudniku ustanovitve Niku Žumru. Z nekaj usposobljenimi stroji iz obrtniške delavnice je v zadrugi stekla proizvodnja mehanizmov za registratorje. Obseg dela se je zelo hitro večal. Število zaposlenih je raslo. Ob koncu prvega leta je bilo že 59 zadružnikov. Z večanjem zaposlenosti se je razširil tudi proizvodni program. Iz pisarniških potrebščin se je program izdelkov razširil na laboratorijske aparate.
1953 V podjetju se izdela prvi elektromotor. Proizvodnja je postala vse bolj serijska.
1954 V letu 1954 je bila v zadrugi z 246 delavci uvedena družbena lastnina.
1958 V tem letu je bil izvožen prvi elektromotor. Istega leta je bila zgrajena nova proizvodnoposlovna stavba za proizvodnjo elektromotorjev. Elektromotorji so postali osnovni in program podjetju.
1962 Leta 1962 se je vključila v Iskro in znotraj nje ohranila program elektromotorjev in ga uspešno razvijala. Začele so se povezave z velikimi svetovnimi proizvajalci bele tehnike.
1974 Prelomnega pomena za programsko usmerjenost je bil razvoj vakuumskega motorja za sesalnike s katerimi so je podjetje prodrlo na nemški trg. Ti motorji so postali nosilni program.
1987 Podjetje se je 1987 leta osamosvojilo. V letu 1992 je začelo poslovati z novim imenom Domel.
1996 Po končanem procesu lastninjenja v letu 1996 Domel postane delniška družba.
2006 Ustanovi se lastno proizvodno podjetje na Kitajskem, s čimer Domel, d.d. dobi prvo proizvodno podjetje v tujini. Ustanovljeno podjetje je namenjeno proizvodnji sesalnih enot za srednji in nižji cenovni razred sesalnikov. Domel postane vodilni proizvajalec motorjev za sesalnike na evropskem trgu.
2009 Edini lastnik podjetja postane Domel Holding, d.d., ki je v lasti zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev.
2010 V letu 2010 se izvede pripojitev podjetja Tehtnica. Domel postane družba z omejeno odgovornostjo.
2011 Skupaj z desetimi partnerji smo ustanovili razvojni center NELA, kamor smo s 1.6. prezaposlili devet sodelavcev s področja razvoja in izpeljali prve investicije za razvoj izdelkov in tehnologij.
2012 Skupina Domel se reorganizira v preglednejšo in prožnejšo organizacijo.
2013 Nova družina vakuumskih motorjev z izkoristkom nad 50 %.
2014 Izdelanih 100 milijonov sesalnih enot.
2017 Steče proizvodnja v novih proizvodnih prostorih na Trati v Škofji Loki
2019 Ustanovljeno proizvodno podjetje v Srbiji