Site language setup

Za medije

Osnovni prepoznavni grafični elementi družb skupine DOMEL

Osnovni prepoznavni grafični elementi družb skupine DOMEL

Trade mark positive

Domel logo - positiveČrno belo različico zaščitnega znaka uporabljamo le v primeru tehničnih zahtev, kot so enobarvni tisk, vezenje ... Kadar so izvedeni materiali večbarvni, vedno uporabljamo osnovni, barvni zaščitni znak. Pozitiv uporabljamo na svetlejših, praviloma belih podlagah. Negativ se uporablja na temnih oz. črnih podlagah.

Zaščitni znak negativ

Domel logo - negativeZaščitni znak družbe je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe. Njegova osnovna pojavnost je tipografsko simbol oz. logotip. Znak družbe DOMEL vsebuje eno primarno barvo, ki je predpisana v tem priročniku. Pozitivno barvno različico uporabljamo na svetlejših, praviloma belih podlagah. Negativ se uporablja na temnih oz. črnih podlagah. Za reprodukcijo se uporablja samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.

Zaščitni znak konstrukcijska mreža s sloganom

Domel logoPozicijski slogan uporabljamo v nekaterih primerih korporativnega oglaševanja. Uporablja se v predpisani kompoziciji s primarnim zaščitnim znakom.

Zaščitni znak barvna različica s sloganom / pozitiv

Domel logoPozicijski slogan uporabljamo v nekaterih primerih korporativnega oglaševanja. Uporablja se v predpisani kompoziciji s primarnim zaščitnim znakom.

Zaščitni znak izolacijski prostor

V izolacijskem prostoru znaka se ne sme nahajati noben drug graficni element. Izolacijski prostor je določen z modulom 1, ki je enak debelini crke tipografskega simbola. Oddaljenost znaka družbe od robov formata nikoli ne sme biti manjša od dolocenega izolacijskega prostora, razen v primerih, ki so določeni v tem priročniku.

Zaščitni znak najmanjša dovoljena velikost

Najmanjša dovoljena velikost zaščitnega znaka je 3 mm. Na pomanjšave zaščitnega znaka družbe naj vpliva tudi razmislek o materialu in tehniki reprodukcije.

Zaščitni znak nedovoljena uporaba

Zaščitni znak družbe je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe. Zaščitni znak družbe ni dovoljeno neproporcionalno raztegovati, uporabljati v barvah, ki niso predpisane v tem priročniku, prav tako ni dovoljeno uporabljati linijske razlicice ter rotiranja zaščitnega znaka družbe. Za reprodukcijo se uporablja samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.

Zaščitni znak barvna skala

Primarni barvi celostne grafične podobe sta rdeča in črna, ki sta tudi barvi zaščitnega znaka. Barvi sta namenjeni tako barvnim podlagam kot tudi barvnim besedilom. Dosledna uporaba predpisanih barv povezuje vse vizualne komunikacije družbe v celoto in tako gradi prepoznavnost družbe DOMEL. Pri oblikovanju vizualnih komunikacij lahko v manjši meri uporabljamo tudi druge barve, ki pa naj bodo vedno v harmoničnem odnosu z zaščitnimi barvami družbe.

Zaščitni znak na barvnih podlagah

Na primarni rdeči in črni podlagi uporabljamo zaščitni znak v negativu. Na vseh ostalih barvnih podlagah uporabimo različico, ki je z barvo podlage v najmocnejšem kontrastu.

Zaščitni znak na fotografijah

Podobno kot pri uporabi znaka na primarnih in sekundarnih barvnih podlagah se glede na stopnjo svetlosti podlage odločamo o uporabi pozitivne ali negativne različice znaka. zaščitni znak družbe se praviloma ne uporablja na fotografijah, ker te preveč oslabijo njegovo vidnost in berljivost. Izjemoma se lahko znak uporablja na barvno nevtralnih predelih fotografije, ki omogočajo izolacijski prostor zaščitnega znaka, oz se uporabi rdeča negativna različica na barvnih fotografijah in črna negativna različica na črno belih fotografijah.

Prenesi