Site language setup

Razpis štipendij

RAZPIS  ­­­KADROVSKIH  ŠTIPENDIJ

v šolskem letu 2018/2019

za motivirane, nadarjene, radovedne in delovne dijake in študente

Poleg dobre štipendije vam bomo že med študijem omogočili spoznavati podjetje in pridobivati dragocene delovne izkušnje na različnih področjih, pomagali pri pripravi diplomske, magistrske ali druge raziskovalne naloge in vam po zaključku študija ponudili redno zaposlitev.

V študijskem letu 2018/2019 bomo podelili štipendije rednim študentom in dijakom za študij na fakultetah in srednjih šolah za naslednje poklice:

Prijave pošljite na naslov: DOMEL, d.o.o. Otoki 21, 4228 Železniki, Kadrovski oddelek ali po elektronski pošti: prosnje@domel.com, s pripisom: razpis štipendij

 

Vlogi za štipendijo je treba predložiti:

-       Kratek življenjepis,

-       Potrdilo o vpisu v šolo,

-       Fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oz. potrdilo fakultete o opravljenih izpitih.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 04/5117 144 (Špela Vrhunc)

Prijave bomo zbirali do 30.6.2019!