Site language setup

Trajnostne rešitve

Naš način razmišljanja, ko razvijamo bodisi nove izdelke bodisi tehnologije, je trajnostni razvoj. Ko optimiziramo procese in izdelke, si vedno prizadevamo za čim višji energijski izkoristek, skrbimo za skladnost z okoljevarstvenimi standardi in za možnost recikliranja. Stalno izboljšujemo tehnologijo električnih motorjev in pogonov, naš cilj pri tem je zmanjšati porabo energije in posledično zmanjšati tudi vplive toplogrednih plinov.