Družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetja Domel predstavlja koncept uravnoteženega trajnostnega razvoja, pri katerem podjetje vključuje v poslovanje skrb za družbene in okoljske probleme. Družbeno odgovornost gradi na temeljih sprejetih vrednot s sodelovanjem zainteresiranih deležnikov, med katerimi so tudi lokalne skupnosti, na prostovoljni osnovi v povezavi z močno tradicijo in lastno kulturo podjetja. 
Družbena odgovornost temelji na doseganju visoke stopnje konkurenčnosti na lokalnem in globalnem trgu, na prizadevanju za odličnost. Upošteva trajnosten in uravnotežen razvoj povezanih podjetij v skupini Domel. Poslovna praksa, ki jo prinaša družbena odgovornost, je smotrno investiranje v tako poslovno okolje, ki zagotavlja intelektualni kapital, zdravje, varnost zaposlenih, lažje usklajevanje družine in dela, vzpostavljanje enakih možnosti za vse, ne glede na spol in versko pripadnost, ter sodelovanje z lokalno skupnostjo v vseh vidikih poslovanja, ki vplivajo na kakovost življenja. 
Podjetje sodeluje in komunicira z mediji, deluje transparentno in pozornost namenja vsem javnostim. Na tak način omogoča strankam, skupnostim, lastnikom in drugim poslovnim partnerjem sestaviti pregledno sliko o podjetju in njegovi dejavnosti, ki temelji na resničnostnih in preverjenih podlagah. S tem omogoča gradnjo podobe na osnovi dejanske identitete in ustvarjanja širšega mnenja o kulturi podjetja, načinu poslovanja in vplivu na okolje. 

Zaposleni so motivirani za uspeh, uspešnost in razvoj podjetja ter so mu lojalni. Podjetje ima dobro usposobljene in kompetentne zaposlene. Omogočeno jim je izpopolnjevanje znanja in pridobivanje veščin. Nima večjih težav s pridobivanjem talentov, ne glede na dokaj visoko stopnjo geografske zaprtosti. Omogoča razvoj človeških potencialov in je odprto za nove sodelavce.

Čeprav so zaposleni lastniki podjetja, je podjetje privlačno za vlagatelje kapitala. Finančne ustanove zaupajo podjetju, podpirajo poslovne usmeritve ter s svojimi storitvami omogočajo delovanje in rast. Visoka tehnološka opremljenost, avtomatizacija in robotizacija se kažejo v poslovnih procesih ter so podlaga za gradnjo konkurenčnosti in odličnosti. Inovacije, ki jih podjetje pridobiva s stalnim procesom motiviranja zaposlenih, generira nove priložnosti na globalnem trgu.  Sveže znanje in izkušnje podjetje pridobiva s trajnim sodelovanjem s šolskimi in visokošolskimi ustanovami in inštituti, s ciljem čim hitrejšega prelivanja znanja v svoje izdelke. 

Potrošniki želijo kakovostne izdelke in storitve, ki ustrezajo svojemu namenu in imajo ustrezno ceno, kakovost ter so proizvedeni z odgovornim ravnanjem. Usmerjenost podjetja k reševanju družbenih problemov v preskrbi z energijo in v skrbi za ekologijo posega s svojimi rešitvami na obe področji. Razvija in proizvaja izdelke, ki so inovativni in energijsko visoko učinkoviti. Taki izdelki razbremenjujejo okolje zaradi nizke porabe energentov. Produkti niso nevarni ob uporabi in ne po izrabi. Uporaba in izraba izdelkov ne povzročata škodljivih vplivov na okolje. V proizvodnji se uporablja taka tehnologija, ki ne povzroča nevarnosti za zdravje zaposlenih in ne škoduje okolju. V tehnoloških postopkih se praviloma ne uporabljajo nevarne snovi, materiali ali sevanja, ki bi lahko imeli nevaren potencial za ogrožanje zdravja ljudi v lokalni ali širši okolici. 

Domel sodeluje z lokalno oblastjo na področju zagotavljanja pogojev za rast in razvoj gospodarske dejavnosti. Skupna skrb je socialna varnost, kjer je izpostavljena zaposlenost prebivalstva ter  varovanje in zaščita prebivalstva pred posledicami naravnih nesreč. Zmerna rast in stalno napredovanje podjetja že pol stoletja zagotavljajo približno tisoč delovnih mest, kar je skoraj polovica vseh delovnih mest v občini Železniki. To dejstvo podjetju nalaga svojstven vidik visoke družbene odgovornosti.  

 

Viri: 
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti; oktober 1973, muzejsko društvo v Škofji Loki 
Železniki – 40 let kovinarstva; (publikacijo izdale tovarne Iskra, Niko in Tehtnica ob praznovanju 40-letnice kovinarstva v Železnikih) 
Gorenjska 1995–2001 (letni almanahi Gorenjskega glasa) 
 

Kodeks skupine Domel

Prenesi dokument

Okoljska politika

Prenesi dokument

Temeljna načela

Prenesi dokument

Prezentacija

Prenesi dokument

Politika kakovosti

Prenesi dokument

Trajnostno poročilo 2022

Prenesi dokument