Navodila za dobavitelje

V Domelu verjamemo, da so za uspeh potrebna dolgoročna partnerstva in intenzivno sodelovanje z izmenjavo mnenj, saj se zavedamo, da bomo lahko le skupaj z dobavitelji izpolnili in uresničili velika pričakovanja naših strank. Zato si nenehno prizadevamo vzpostaviti in vzdrževati tesne odnose z dobavitelji tudi s tem, da jih vključujemo v naše poslovne procese. Z namenom, da naše zahteve dobro opredelimo, od svojih dobaviteljev pričakujemo, da sledijo zahtevam, zbranim v dokumentih:

Krovne logistične smernice za dobavitelje

Prenesi dokument

Pogodba o nerazkrivanju podatkov

Prenesi dokument

Splošni nabavni pogoji

Prenesi dokument

Pogodba o kakovosti

Prenesi dokument

Nabavna pogodba

Prenesi dokument

Pogodba o orodju

Prenesi dokument

 

Na začetku predvidenega sodelovanja izvedemo postopek potrjevanja dobavitelja, s katerim pridobimo pomembne informacije o samem dobavitelju, na podlagi katerih lahko izberemo prave, dolgoročen partnerje.

Komunikacijska matrika dobavitelj

Prenesi dokument

Vprašalnik ravnanja z okoljem

Prenesi dokument

Finančna ocena dobavitelja

Prenesi dokument

 

Elektronski računi

Z željo po optimizaciji poslovanja smo vzpostavili sistem pošiljanja računov po elektronski pošti na naslov racuni@domel.com v obliki .pdf ali .xml.

 
KAKOVOST

Označevanje pomembnih karakteristik

Določanje kontrolnih in posebnih karakteristik ter njihovih toleranc je eden glavnih predpogojev za zagotovitev kakovosti izdelka in procesa. S tem namenom smo pripravili navodila, ki opisujejo enotno označevanje kontrolnih in posebnih karakteristik v skupini Domel, ter opredelili način potrjevanja doseganja zahtev za te karakteristike.

Navodila za označevanje

Prenesi dokument

 

Neskladnost pri dobavah

Če dobavitelj pred dostavo materiala odkrije odstopanja od zahtev, ki pa ne vplivajo na funkcionalnost izdelka, mora pred dostavo blaga izpolniti prošnjo za neskladnost in jo posredovati v Domel na naslov sqa@domel.com. V primeru odobritve prošnje za neskladje se lahko material dostavi.

Prošnja za odobritev dobave neskladnega izdelka

Prenesi dokument

 

V primeru težav z dobavljenim materialom SQA dobavitelju izstavi reklamacijo in od njega zahteva, da pri sebi spelje ustrezen postopek 8D in nam posreduje rezultate. V ta namen imamo pripravljen tudi obrazec 8D. Če je poraba spornega materiala nujna oz. mogoča s sortiranjem, dodelavo in podobno, se odpre tudi interni 8D, ki se navezuje na reklamacijo dobavitelju, in nalogi, lansirani na interni 8D, so podlaga za obračun stroškov dobavitelju.

8D porocilo

Prenesi dokument

 

Cenik stroškov za dobavitelje

Za namen hitrega reševanja neobičajnih dobav (zamude, težave s kakovostjo …), kjer nastanejo dodatni stroški, smo v Domelu določili »Cenik stroškov zaradi dobavljenih neskladnih izdelkov ali surovin«, ki se uporabljajo za določanje povračila nastalih stroškov.

Cenik stroškov

Prenesi dokument
 

EDI in portal za dobavitelje

Dobavitelje spodbujamo k vpeljavi elektronske izmenjave podatkov – sistema EDI ( electronic data interchange), saj z avtomatiziranim posredovanjem naročil, potrdil naročil in računov prihranimo veliko časa ter omogočimo hiter pretok informacij, kar se odraža v boljši in hitrejši storitvi, manjšem številu napak ter obojestranskem prihranku pri stroških.

Dobaviteljem, ki ne uporabljajo sistema EDI, omogočamo dostop prek e-portala za dobavitelje.

 

Navodila

Navodila za pakiranje

Embalaža je pomemben element naše vrednostne verige, saj zagotavlja varen transport ter s tem kakovost izdelkov in komponent, hkrati pa omogoča zmanjšanje ogljičnega odtisa in stroškov. Zaradi vseh teh razlogov smo opredelili zahteve glede embalaže, ki jih morajo izpolnjevati naši dobavitelji.

Krovne logistične smernice za dobavitelje

Prenesi dokument

 

Poleg embalaže je pomembno tudi označevanje pošiljk. Zaželeno je, da so pošiljke označene po standardu MAT-label ali po standardu VDA 4902, seveda pa sprejemamo tudi druge načine označevanja. Podrobna navodila glede označevanja so določena v dokumentih:

Zahteve glede označevanja blaga VDA 4902

Prenesi dokument

Zahteve glede ocenjevanja blaga etiketa MAT-label

Prenesi dokument

 

Navodila za prevoznike

Da bi nakladi in razkladi na Domelovih lokacijah potekali brez zapletov, smo pripravili navodila za prevoznike, ki vsebujejo vse smernice o opremi in obnašanju voznika na lokaciji podjetja Domel. V pomoč voznikom je pripravljena tudi razlaga prometnih znakov, ki so prisotni na lokaciji.

Navodila za prevoznike

Prenesi dokument

 

Zunanji izvajalci

Izvajalci del znotraj območja podjetja morajo biti seznanjeni z okoljevarstveno politiko podjetja Domel in se obvezati, da jih bodo pri svojih aktivnostih v podjetju v celoti upoštevali. Pravila se navezujejo na varovanje okolja v podjetju in sistem obvladovanja odpadkov. Kot dokazilo, da so seznanjenimi z zahtevami, morajo izpolniti obrazec »Obveza zunanjih izvajalcev«.

Obveza zunanjih izvajalcev

Prenesi dokument