Rotordinamika

V Domelu proizvajamo hitro vrteče motorje, ki se vrtijo tudi s hitrostjo več kot 100.000 obratov na minuto. Zato je razumevanje in poznavanje dinamike rotorja pri tako velikih hitrostih zelo pomembno, saj v nasprotnem primeru, če rotor obratuje v kritičnem področju, pride do prehitre odpovedi elektromotorja.

V sklopu rotordinamike se ukvarjamo z izračunom kritičnih lastnih frekvenc rotorja, ki so odvisne od vrtilne hitrosti rotorja zaradi žiroskopskega efekta. V sklopu numeričnih analiz v programskem okolju Ansys izvedemo modalne analize in izrišemo Campbellov diagram, ki prikazuje spremenljive dinamske lastnosti rotorja v odvisnosti od vrtilne hitrosti rotorja. Ena od ključnih kompetenc na področju rotordinamike je tudi določanje togosti ležajev, s katerimi so podprti rotorji.

Na sliki je prikazan izračunan Campbellov diagram in dve modalni obliki za primer hitro vrtečega rotorja.

 

Vibro-akustika >