Razvojni laboratorij

V razvojnih laboratorijih v Domelu smo usposobljeni in opremljeni za potrebe testiranj, preizkušanj in raziskav. Z leti pridobljene izkušnje in znanja iz testiranj motorjev, komponent na področju gospodinjskih aparatov, vrtnih orodij, industrijskih aplikacij, medicinske opreme in avtomobilske industrije nadgrajujemo s sodelovanjem v novih razvojnih projektih.

Razvijamo lastne testne metode in postopke z uporabo moderne merilne in programske opreme ter ob upoštevanju mednarodnih standardov. V primeru prostih zmogljivosti ponujamo izvedbo nekaterih testiranj zunanjim strankam na e-naslov.

 

Vibracijska preizkušanja

Z uporabo elektrodinamičnega stresalnika LDS V875LS-440-LPT750 v kombinaciji z drsno mizo in klimatsko komoro VÖTSCH VCV³ 7120-5 (temperaturno območje od –70 do +180 °C) izvajamo vibracijska preizkušanja vzdržljivosti.

Izvajamo vibracijska preizkušanja z različnimi vrstami vzbujanj (sinusno, sinusno z zasledovanjem lastnih frekvenc, naključno, hkratno naključno in sinusno, vzbujanje z impulzi in udarci) po mednarodnih standardih IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-64, ISO 16750-3 itd.

Na podlagi izmerjenih spektrov vibracij in zahtev razvijamo tudi preizkusne procedure in vpenjala, potrebna za izvedbo vibracijskih preizkušanj vzdržljivosti.

Stresalnik z drsno mizo LDS V875LS-440-LPT750.

Največja sila za sinusni signal

35,6 kN

Največja sila za naključni signal

35,6 kN

Največja sila za impulzni test

106 kN

Uporabno frekvenčno območje

od 5 Hz do 3 kHz

Največji pospešek

1078 m/s2

Največja hitrost

1,8 m/s

Največji odmik (zgornji–spodnji vrh)

75 mm

Največja dodana masa na armaturi

600 kg

Premer pritrdilne plošče armature

440 mm

Mere z mizo: višina x širina x dolžina

130 x 126 x 200 cm

Drsna miza

75 x75 cm

Največja obremenitev na mizi

750 kg

 

Elektromagnetna združljivost – EMC-testiranja

Izvajamo preverjanja motorjev in naprav z zahtevami elektromagnetne združljivosti (EMC) po mednarodnih standardih s področja gospodinjskih aparatov, industrijske opreme in avtomobilske industrije (emisije/oddajanje in imunost/odpornost):

  • meritev konduktivnih motenj (motilna napetost) v skladu z IEC/EN 55014-1 (EN 55011, CISPR 25 itd.) in sevalnih motenj (motilna moč) z uporabo absorpcijskih klešč po IEC/EN 55014-1;
  • meritve višjih harmonskih komponent po IEC 61000-3-2 in utripanja napetosti (Fliker) po IEC/EN 61000-3-3 (eno- in trifazno omrežje);
  • odpornost proti hitrim prehodnim pojavom (Burst) ter napetostnim in tokovnim sunkom (Surge) po IEC 61000-4-4/-5/-12 itd. (eno- in trifazno omrežje);
  • odpornost proti elektrostatičnim razelektritvam (ESD) do 30 kV po IEC/EN 61000-4-2 (ISO 10605, IEC 61326 itd.).

 

 Obremenilne karakteristike elektromotorjev

Izvajamo meritve obremenilnih karakteristik elektromotorjev (napajanje AC, DC) z uporabo sodobne računalniško podprte opreme in lastno razvitih aplikacij (Labview). Uporabljamo dinamometre proizvajalca Magtrol in drugo merilno opremo (merilnike momentov, analizatorje moči, merilnike vrtilne hitrosti, zavore in pogone, večkanalne merilnike temperatur, merilnike upornosti itd.) v območjih od 300 Nm (do 6.000 min-1) do 0,15 Nm (do 100.000 min-1). Izvajamo preizkuse segrevanj elektromotorjev po EN 60335.

 

Klimatski preizkusi

Izvajamo izpostavitve različnim klimatskim razmeram z uporabo večjega števila različnih klimatskih komor (različni testni volumni, hitrost spremembe temperature, območje delovanja) v temperaturnem območju od –70 do +180 °C in z relativno vlago od 10 do 98 % (od 10 do 100 °C). Izvajamo lahko test temperaturnega šoka od –70 do +250 °C v dvojni komori (volumen 120 l, 50 kg največja masa). Izvajamo preizkuse korozijske odpornosti proti slani megli v slani komori po ISO 9227 (nekdanji DIN 50021).

 

Meritve nivoja vibracij in hrupa v t. i. mali gluhi sobi

  • Mala gluha soba;
  • testni sistem Bruel&Kjear s programsko opremo Pulse;
  • meritve zvočnega tlaka (Lp) in zvočne moči (Lw);
  • meritve vibracij s pospeškomeri in laserskim merilnikom Polytec CLV 700;
  • testiranja z vzbujevalnikom B&K 4809;
  • analize zvočnih virov in prenosa na okolico.