Vibro-akustika

Med postopkom razvoja izdelka se vselej srečamo s težnjo po nizkih ravneh hrupa in vibracij. S tega vidika je pri načrtovanja izdelkov ključno, da dobro obvladujemo strukturno dinamiko posameznih komponent in celotnega izdelka, saj slednje bistveno karakterizira končne ravni hrupa načrtovanih produktov. Zato načrtno razvijamo kompetence na področju strukturne dinamike in akustike.

Za izvajanje numeričnih dinamskih analiz uporabljamo numerični programski paket Ansys ter lastno razvito programsko opremo za akustično vrednotenje hrupa motorjev. Slednje predstavlja najvišji nivo kompetenc glede numeričnega vibro-akustičnega vrednotenja elektromotorjev. Takšne analize omogoča sklapljanje numerične simulacije magnetnih vzbujevalnih sil s strukturno dinamiko in nato končno vrednotenje hrupa elektromotorja.

Poleg samega numeričnega vrednotenja uporabljamo tudi eksperimentalno vrednotenje vibracij in hrupa. Izvajamo eksperimentalno modalno analizo za verifikacijo numeričnih modelov ter merjenje zvočnega spektra in moči v gluhi sobi. Pri tem uporabljamo senzorje ter vrhunsko merilno in programsko opremo različnih proizvajalcev (B&K, Polytec in DeweSoft) ter lastne razvite priprave, ki so nmenjene za merjenje zvočne moči.