Za dobavitelje

Kaj pričakujemo?

Domelove rešitve so trajnostne in inovativne, za uspešno uresničitev potrebujemo dobro sodelovanje dobaviteljev že v začetni fazi razvoja. Ponujamo partnerski odnos z dolgoročno usmeritvijo, od dobaviteljev pričakujemo hitro odzivnost, odličen pretok informacij ter kakovostne in inovativne rešitve. Strateški cilj Domela je s pomočjo dobaviteljev izboljšati konkurenčnost organizacije.

 

Odgovornost dobaviteljev

Naša zaveza je, da s svojim ravnanjem sledimo standardom kakovost ter na okolju in lokalni skupnosti prijazen način. Eden od pomembnih dokumentov v Domelu je tudi Domelov kodeks ravnanja. Od dobaviteljev pričakujemo, da se ravnajo po njem, zagotavljajo primerne delovne pogoje, spoštujejo človekove pravice, zagotavljajo varnost pri delu in skrbijo za varovanje okolja. 

 

 

Direktorica nabave
mag. Tanja Kramar
tel: +386 4 5117 150
e-pošta: tanja.kramar@domel.com


Strateška nabava
Tilen Vrhunc
tel.: +386 4 51 17 156
e-pošta: tilen.vrhunc@domel.com


Projektna nabava in SQA
Matevž Rihtaršič
tel:  +386 4 5117 162
e-pošta: matevz.rihtarsic@domel.com


Operativna nabava
Gregor Česen
tel:  +386 4 5117 226
e-pošta: gregor.cesen@domel.com