Site language setup

Za dobavitelje

Kaj pričakujemo?

Učinkovitost dobaviteljske verige s prenosom vse višjih zahtev kupcev na dobavitelje zagotavljamo tako, da dobavitelje vključujemo že v zgodnjo fazo razvoja projektov. Od dobaviteljev pričakujemo, da dejavno sodelujejo na partnerski osnovi, zagotavljajo najvišjo raven kakovosti, sledijo zahtevam konkurenčnosti, so inovativni in se hitro odzivajo.

Kaj ponujamo?

Dolgoročno partnerstvo, intenzivno sodelovanje z izmenjavo mnenj; vse zato, da bi se skupaj uspešno odzivali na izzive, ki jih prinašajo vse višja pričakovanja kupcev.