Inovativnost

Domel je inovativno podjetje, ki več kot tretjino letnega prometa doseže s prodajo izdelkov, ki so bili razviti v zadnjih treh letih. Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi števila osvojenih priznanj za inovacije uvršča Domel med 10 najbolj inovativnih slovenskih podjetij. Tako izdelki kot tehnologije in orodja so večinoma rezultat lastnih razvojno-proizvodnih aktivnosti, ki jih nadgrajujemo v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Inovativno dejavnost izvajamo na treh nivojih:

  • Splošna inovativna dejavnost, v katero so vključeni vsi zaposleni in je podprta z informacijskim sistemom SORA, ki podpira proces zajema ter izvedbe idej.

  • Profesionalno inovativno dejavnost popisujeta proces sprememb in proces razvoja novih izdelkov. Med procesom sprememb se sistematično posodablja obstoječi proizvodni program, medtem ko novi izdelki nastajajo po korakih projektnega vodenja. S temi projekti dosegamo rast in konkurenčnost v srednjeročnem časovnem obdobju.

  • V okviru odprtega inoviranja vabimo zunanje sodelavce k sodelovanju pri razvoju novih produktov, ki bodo predvidoma prišli v proizvodnjo v časovnem obdobju, daljšem od 5 let.

SORA – Platforma za zajem in procesiranje inovativnih predlogov vseh zaposlenih v skupini Domel