Politika zasebnosti

Zasebnost

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V skupini DOMEL, se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti in organizacijskimi predpisi družbe DOMEL d.o.o. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

V skupini DOMEL se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. V celoti spoštujemo vašo zasebnost in naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. 

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih skupini DOMEL zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostali produkti skupine DOMEL.

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov skupine DOMEL, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in željenih storitev ne boste mogli koristiti.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Skupina DOMEL ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

Skupina DOMEL osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb, na podlagi zakonskega pravnega temelja, na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema skupine DOMEL), občasno pa lahko tudi za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega in kreditnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov skupine DOMEL) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.

Skupina DOMEL v določenih primerih zaprosi posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Skupina DOMEL zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov skupine DOMEL, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih produktov.

 

Obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Poleg skupine DOMEL (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki skupini DOMEL nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev in obdelovalci, ki jih DOMEL angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb.

Iznosa osebnih podatkov v tretje države ni. 

 

Pravice posameznikov

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: DOMEL d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, s pripisom »varstvo osebnih podatkov«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@domel.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

 

Roki hrambe osebnih podatkov

Skupina DOMEL bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih skupina DOMEL podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.