Materialne analize in tehnična čistost

V Domelu deluje laboratorij za kemijsko analizo materialov in analizo tehnične čistoče. V sklopu kemijske analize materialov se ukvarjamo predvsem s karakterizacijo mikrostrukture in kemijsko sestavo kovinskih materialov ter z lastnostmi polimernih materialov na mikro/makro nivoju. Za analize kovinskih materialov smo pridobili kompetence in opremo za izvajanje mikrostrukturnih analiz z metalografskim mikroskopom kot tudi opremo in kompetence za določanje kemijske sestave materialov s spektrometrom XRF. Rentgenski analizator XRF omogoča kvalitativno in kvantitativno analizo širokega spektra trdnih, sipkih in tudi tekočih snovi glede vsebnosti elementov od Mg do U.

V Domelovih produktih je vgrajenih veliko polimernih materialov. Za obvladovanje procesov predelave in za preverjanje kakovosti dobavljenih polizdelkov uporabljamo najnaprednejše metode in instrumente za karakterizacijo lastnosti polimerov, in sicer: diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC), spektrometrija FTIR in termo-mehanska analiza (TMA).

Ker vstopamo z našimi produkti na najzahtevnejše trge avtomobilske in medicinske opreme, moramo zagotavljati tudi ustrezno tehnično čistočo. Posledično smo nadgradili kompetence in opremo za kvalitativno analizo naših izdelkov z vidika tehnične čistoče. Za izvajanje analiz čistoče uporabljamo opremo uveljavljanih proizvajalcev Hydac in Olympus.