Naša zgodba

1946 Dne 27. aprila 1946 je šestnajst pogumnih domačinov je ustanovilo kovinarsko zadrugo Niko, iz katere je nastalo podjetje Domel. Zadruga je dobila ime po prvem zadružniku in pobudniku ustanovitve, Niku Žumru. Z nekaj usposobljenimi stroji iz obrtniške delavnice je v zadrugi stekla proizvodnja mehanizmov za registratorje. Obseg dela se je zelo hitro povečeval, naraščalo je število zaposlenih. Ob koncu prvega leta je bilo že 59 zadružnikov. Z večjim številom zaposlenih se je razširjal tudi proizvodni program. Iz pisarniških potrebščin se je tako program izdelkov razširil na laboratorijske aparate.
1953 Izdelava prvega elektromotorja. Proizvodnja je postala vse bolj serijska.
1954 V zadrugi je bilo zaposlenih 246 delavcev, uvedena je bila družbena lastnina.
1958 Izvoz prvega elektromotorja. Istega leta je bila zgrajena nova proizvodno-poslovna stavba za proizvodnjo elektromotorjev. Elektromotorji so postali temeljni program v podjetju.
1962 Leta 1962 se je zadruga vključila v Iskro ter znotraj nje ohranila program elektromotorjev in ga uspešno razvijala. Začele so se povezave z velikimi svetovnimi proizvajalci bele tehnike.
1974 Razvoj vakuumskega motorja za sesalnike je bilo prelomnega pomena za programsko usmerjenost. S tem je podjetje prodrlo na nemški trg. Motorji so postali nosilni program.
1987 Osamosvojitev podjetja. V letu 1992 je začelo poslovati z novim imenom – Domel.
1996 Po končanem procesu lastninjenja Domel postane delniška družba.
2006 Ustanovljeno lastno proizvodno podjetje na Kitajskem, s čimer Domel, d.d. dobi prvo proizvodno podjetje v tujini. Podjetje je namenjeno proizvodnji sesalnih enot za srednji in nižji cenovni razred sesalnikov. Domel postane vodilni proizvajalec motorjev za sesalnike na evropskem trgu.
2009 Edini lastnik podjetja postane Domel Holding, d.d., ki je v lasti zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev.
2010 Pripojitev podjetja Tehtnica. Domel postane družba z omejeno odgovornostjo.
2011 Skupaj z desetimi partnerji podjetje ustanovi razvojni center ter izpelje prve investicije za razvoj izdelkov in tehnologij.
2012 Skupina Domel se reorganizira v preglednejšo in prožnejšo organizacijo.
2013 Razvoj nove družine vakuumskih motorjev z izkoristkom nad 50 %.
2014 Izdelanih že 100 milijonov sesalnih enot.
2017 Steče proizvodnja v novih proizvodnih prostorih na Trati, v Škofji Loki.
2019 Ustanovljeno proizvodno podjetje v Srbiji.
2021 Razvoj energetsko in snovno učinkovite EC sesalne enote.
2022 Presegli smo prodajo 200 mio EUR in zaposlujemo več kot 1.500 ljudi