Trajnostne rešitve

Trajnostni razvoj in inovativnost sta ključni vodili pri razvoju novih in pri optimizaciji obstoječih izdelkov in tehnologij. Ključna področja trajnostnega razvoja izdelkov, kamor usmerjamo posebno pozornost, so čim večja energetska in snovna učinkovitost, dolga življenjska doba, nižje ravni hrupa ter vlaganja v digitalizacijo in optimizacijo procesov. S tem našim kupcem in končnim uporabnikom zagotavljamo energetsko učinkovite in trajnostne rešitve.

Poraba električne energije med obratovanjem elektromotorja predstavlja več kot 90 % vseh emisij CO2 v življenjski dobi izdelka. Z inovativnim razvojem in stalnimi izboljšavami tehnologije električnih motorjev in pogonov zagotavljamo visoke energetske izkoristke in manjšo porabo surovin ter na ta način prispevamo k zniževanju emisij toplogrednih plinov in k ohranjanju naravnih virov. Domelovi elektromotorji se uvrščajo v najvišje energijske razrede in so v primerjavi s konkurenčnimi lahko lažji celo za več kot 60 %. Na področju trajnostne mobilnosti z razvojem in proizvodnjo pogonov in komponent za električna vozila posredno prispevamo k trajnostni vožnji z manj emisijami. Prizadevamo si, da izbiramo materiale, ki so okolju prijaznejši in se lahko reciklirajo, ter delujemo v skladu z okoljskimi standardi in standardi kakovosti.