Trajnostne rešitve

Trajnostni razvoj in inovativnost sta ključni vodili pri razvoju novih in pri optimizaciji obstoječih izdelkov in tehnologij. Ključna področja trajnostnega razvoja izdelkov, kamor usmerjamo posebno pozornost, so

  • čim večja energetska in snovna učinkovitost,
  • dolga življenjska doba,
  • nižje ravni hrupa ter
  • vlaganja v digitalizacijo in optimizacijo procesov.

S tem našim kupcem in končnim uporabnikom zagotavljamo energetsko učinkovite in trajnostne rešitve.

Poraba električne energije med obratovanjem elektromotorja predstavlja več kot 90 % vseh emisij CO2 v življenjski dobi izdelka. Z inovativnim razvojem in stalnimi izboljšavami tehnologije električnih motorjev in pogonov zagotavljamo visoke energetske izkoristke in manjšo porabo surovin ter na ta način prispevamo k zniževanju emisij toplogrednih plinov in k ohranjanju naravnih virov.

Domelovi elektromotorji se uvrščajo v najvišje energijske razrede in so v primerjavi s konkurenčnimi lahko lažji celo za več kot 60%. Na področju trajnostne mobilnosti z razvojem in proizvodnjo pogonov in komponent za električna vozila posredno prispevamo k trajnostni vožnji z manj emisijami. Prizadevamo si, da izbiramo materiale, ki so okolju prijaznejši in se lahko reciklirajo, ter delujemo v skladu z okoljskimi standardi in standardi kakovosti.

 

Družbena odgovornost >