Za delničarje

OBJAVA SKUPŠČINE

 

25. skupščina delniške družbe Domel Holding d.d., 

ki bo v torek, 27. junija 2023, ob 18.30 uri na sedežu družbe DOMEL Holding, d.d.,

Železniki, Otoki 21

 

Preklic 25. skupšine Domel Holding d.d.

Datum nove skupšine družbe DOMEL Holding, d.d. je v torek, 27. 6. 2023.

 

24. skupščina delniške družbe Domel Holding d.d.

ki bo v torek, 5. julija 2022, ob 18.30 uri na sedežu družbe DOMEL Holding, d.d.,

Železniki, Otoki 21

 

23. skupščina delniške družbe Domel Holding d.d.

ki bo v torek, 29. junija 2021, ob 18.30 uri na sedežu družbe DOMEL Holding, d.d.,

Železniki, Otoki 21

 

22. skupščina delniške družbe Domel Holding d.d., 

ki bo v ponedeljek, 24. avgusta 2020, ob 18.30 uri na sedežu družbe DOMEL Holding, d.d.,

Železniki, Otoki 21

 

21. skupščina delniške družbe DOMEL Holding, d.d.

ki bo v torek, 11. junija 2019, ob 18.30 uri na sedežu družbe DOMEL Holding, d.d.,

Železniki, Otoki 21

 

20. skupščina delniške družbe DOMEL Holding, d.d., 

ki bo v torek, 19. junija 2018, ob 18.30 uri na sedežu družbe DOMEL Holding, d.d.,

Železniki, Otoki 21