Novica

Nova generacija pogona za E-kolo

Domel, d.o.o. je skupaj s konzorcijskima partnerjema Podkrižnik d.o.o. in NELA razvojni center d.o.o. v okviru razpisa »Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« pridobil sofinanciranje projekta z nazivom: Nova generacija pogona za E-kolo (kratica NGEkolo). Projekt poteka od 9.7.2020 dalje in traja dve leti. Celotna vrednost projekta znaša 959.962,50 EUR, naložba je sofinancirana v višini 299.988,87 EUR. Gre za vzpostavitev razvojnega sodelovanja treh podjetij, katerega cilja sta povečan delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu in dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Prisotni po vsem svetu

Prisotni smo v več kot 60 državah sveta.

Domel, d.o.o. presence in the word - graphics.