Site language setup

Elektromagnetna združljivost - EMC-testiranja

Izvajamo preverjanja motorjev in naprav z zahtevami elektromagnetne združljivosti (EMC) po mednarodnih standardih s področja gospodinjskih aparatov, industrijske opreme in avtomobilske industrije (emisije/oddajanje in imunost/odpornost):

  • meritev konduktivnih motenj (motilna napetost) v skladu z IEC/EN 55014-1 (EN 55011, CISPR 25 itd.) in sevalnih motenj (motilna moč) z uporabo absorpcijskih klešč po IEC/EN 55014-1;
  • meritve višjih harmonskih komponent po IEC 61000-3-2 in utripanja napetosti (Fliker) po IEC/EN 61000-3-3 (eno- in trifazno omrežje);
  • odpornost proti hitrim prehodnim pojavom (Burst) ter napetostnim in tokovnim sunkom (Surge ) po IEC 61000-4-4/-5/-12 itd. (eno- in trifazno omrežje);
  • odpornost proti elektrostatičnim razelektritvam (ESD) do 30 kV po IEC/EN 61000-4-2 (ISO 10605, IEC 61326 itd.).