Site language setup

Klimatski preizkusi

Izvajamo izpostavitve različnim klimatskim razmeram z uporabo večjega števila različnih klimatskih komor (različni testni volumni, hitrost spremembe temperature, območje delovanja) v temperaturnem območju od –70 do +180 °C in z relativno vlago od 10 do 98 % (od 10 do 100 °C).  Izvajamo lahko test temperaturnega šoka od –70 do +250 °C v dvojni komori (volumen 120 l, 50 kg največja masa). Izvajamo preizkuse korozijske odpornosti proti slani megli v slani komori po ISO 9227 (nekdanji DIN 50021).