Site language setup

Meritve nivoja vibracij in hrupa v t. i. mali gluhi sobi

  • mala gluha soba;
  • Bruel&Kjear testni sistem s programsko opremo Pulse;
  • Meritve zvočnega tlaka (Lp) in zvočne moči (Lw);
  • Meritve vibracij s pospeškomeri in laserskim merilnikom Polytec CLV 700;
  • Testiranja z vzbujevalnikom B&K 4809;
  • Analize zvočnih virov in prenosa na okolico in;