Site language setup

Podjetje

Z inovativnimi tržno zanimivimi produkti v Domelu omogočamo rast in razvoj podjetja ter zagotavljamo delo v širšem okolju ob hkratnem zadovoljevanju interesov lastnikov. Dejavnost in procesi temeljijo na vrednotah, ki smo jih združili v pet sklopov: Ustvarjalnost in ambicioznost, Odgovornost in gospodarnost, Spoštovanje in sodelovanje, Skrb za stranke in zaposlene, Pripadnost. Na prvem mestu je ustvarjalnost, ki je podlaga za vse druge vrednote, bogati izdelke in odnose, stranke in kupce, lastnike in zaposlene.

Short_form_presentation.pdf