Digitalna preobrazba v industriji – Digitalni skok (JUMP)

24. 02. 2023

Včeraj, 23. 02. 2023, je na sedežu podjetja Kolektor d. d. potekala novinarska konferenca, kjer se je zbral konzorcij vseh desetih podjetij, ki smo v okviru omenjenega razpisa pridobila sofinanciranje projekta z nazivom Digitalni skok ali JUMP!

Domel Holding, d.d. in Domel, d.o.o. imata od leta 2019 v strategiji podjetja opredeljeno digitalizacijo in avtomatizacijo poslovnih in proizvodnih procesov kot eno ključnih strateških aktivnosti za svoj trajnostni razvoj. V njej smo določili smernico, da morajo biti koristi digitalnih tehnologij prepoznane na vseh ključnih delovnih mestih, ki so direktno ali posredno povezana z realizacijo prodajnih naročil. Na podlagi teh usmeritev je bila pripravljena tudi strategija digitalizacije, kjer smo določili vloge trenutnih in bodočih informacijskih platform, na katerih bomo gradili rešitve. Ker je financiranje digitalne transformacije velik finančni zalogaj smo veseli, da sta EU in Slovenija prepoznala koristi naših digitalnih iniciativ in da smo se lahko pridružili konzorciju projekta JUMP, kjer nam je omogočeno sofinanciranje dveh podprojektov: Napredna izraba proizvodnih podatkov in Management prodajnih potreb. Za nas je pomembno, da pri pripravi konceptov sodelujejo vsi člani konzorcija in da bodo rezultat na voljo vsem podjetjem, da jih vključijo v svoje procese. Na ta način zagotovljen dostop do baze znanja omogoča mnogo širšo in hitrejšo digitalno transformacijo, kot če bi se je lotevalo vsako podjetje samostojno.

Podprojekt Napredna izraba proizvodnih podatkov v središče postavlja množico podatkov, ki nastajajo v proizvodnem procesu, tvorjenje informacij ter njihovo uporabo pri nadaljnjem izboljševanju procesov, izdelkov in razvoju novih produktov. Proizvodna oprema je opremljena z velikim številom senzorjev in drugih naprav za spremljanje izvajanja proizvodnih operacij, vgrajenih polizdelkov, delovanja opreme, vplivov okolice in porabe energentov za proizvodnjo. Iz različnih proizvodnih korakov, ki si med seboj sledijo tekom proizvodnje enega od izdelkov se lahko zbere večje število podatkov, ki služijo za kasnejše analize (vidik kakovosti, procesne stabilnosti, produktivnosti...). V sklopu podprojekta bomo nadgradili proizvodno opremo in obstoječo mrežo senzorjev za zajem še večjega števila podatkov, jih povezali v omrežje in jih v realnem času obdelovali z algoritmi, ki bi operaterje obveščali o trendih proizvodnje in možnih vzrokih za spremembe. Z orodji za napredno analitiko bi uporabniku omogočili izdelavo prilagojenih poročil za namen prikaza. Med glavnimi cilji podprojekta so: izdelati predlog arhitekture in topologije sistema ter izdelati pilotne sisteme z naštetimi zahtevami in funkcionalnostmi.

Podprojekt Management prodajnih potreb je namenjen digitalizaciji vseh manjkajočih poslovnih in proizvodnih predmetov dela in delovnih sredstev, ki pomembno vplivajo na zanesljivo in stroškovno učinkovito izpolnjevanje potreb naših kupcev. Osnovno vodilo podprojekta je, da zaposlene razbremenimo rutinskih ali optimizacijskih nalog, kjer nas napredna digitalna tehnologija presega. Na ta način bomo dolgoročno odpornejši na tveganja povezana s pomanjkanjem kadrov in zaposlenim omogočili, da se posvetijo intelektualno zahtevnejšim izzivom pri svojem delu. V okviru podprojekta digitaliziramo objekte in avtomatiziramo naloge v materialnih in informacijskih procesih, kot so digitalizacija orodji, oskrbovalno-odpremnih mest, embalažnih enot, vračljive embalaže, vse s ciljem, da v bližnji prihodnosti oskrbovanje proizvodnje izvajajo mobilni transportni roboti. Načrtujemo avtomatizacijo nabavnih in prodajnih postopkov. V izdelavo proizvodne napovedi in optimizacijo proizvodnega plana vključujemo pomoč algoritmov umetne inteligence. V podprojektu želimo prepoznati vse nujne digitalne dvojnike, s katerimi bo možno vnaprej simulirati posledice poslovnih odločitev na trajnostno poslovanje podjetja.

 

Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si). Cilj načrta je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 ter zagotoviti, da bosta gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda. Več o financiranju s strani EU na spletni strani www.evropskasredstva.si.

Ostale objave:

Domelovi EC-motorji prihranili toliko emisij, kot jih letno povzroči 20.000 avtomobilov – prisotni na ISH 2023
Domelovi EC-motorji prihranili toliko emisij, kot jih letno povzroči 20.000 avtomobilov – prisotni na ISH 2023

Pod motom »Rešitve za trajnostno prihodnost (Solutions for a sustainable future)« bo Domel na sejmu ISH v Frankfurtu razstavljal energetsko ultra varčne EC-motorje.

Preverite več
Hibridni čistilnik zraka in prostorov HARC
Hibridni čistilnik zraka in prostorov HARC

Podjetje DOMEL, d.o.o. je skupaj s podjetjem HYLA d.o.o. v okviru razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« kratica »JR RRI NOO« pridobilo sofinanciranje projekta z nazivom: Hibridni čistilnik zraka in prostorov (angl. HARC - Hybrid Air and Room Cleaner) (kratica HARC). Projekt poteka od 28.10.2022 dalje in traja 24 mesecev. Celotna vrednost projekta znaša 682.500 EUR, naložba je sofinancirana v višini skoraj 300.000 EUR, od tega 165.000 EUR za Domel in 135.000 EUR za Hylo. Namen projekta Hibridni čistilnik zraka in prostorov je razviti nov čistilnik zraka in prostorov, katerega visok izkoristek bo znatno prispeval k nižjim izpustom toplogrednih plinov v primerjavi z obstoječimi rešitvami (v predvideni življenjski dobi 35 % manj emisij toplogrednih plinov), prav tako bo vanj vgrajenega manj materiala in bo dosegal višjo stopnjo reciklabilnosti.

Preverite več
Epogon
Domelov motor poganja vrhunsko slovensko električno kolo

S podjetjem Cult iz Logatca sodelujemo pri razvoju električnih koles. V Domelu dobavljamo lastno razvit centralni pogon, pri Cultu pa skrbijo za razvoj in sestavo koles. Kolesa so v celoti rezultat slovenskega znanja z oznako »Made in Slovenia«.

Preverite več
Zaključek projekta DREEM
Zaključek projekta DREEM

V Domelu smo skupaj s podjetjem Elaphe razvili TFM (transversal flux) motor za električni skiro. Cilj projekta je bil razviti čim lažji in čimbolj učinkovit motor.

Preverite več